EFOP-4.1.8-16-2017-00090

EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosítószámmal nyilvántartott „Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”

Beruházás helye: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Megítélt összeg: 48 626 603 HUF

Projekt elszámolható összköltsége: 48 626 603 HUF

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt kezdete: 2018.02.01.

Projekt tervezett befejezése: 2019.07. 31.

Kedvezményezett: Fejér György Városi Könyvtár

Cím: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Telefon: +36 (83) 511 102

Honlap: www.fgyvk.hu

A projekt keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztés egy komplex szolgáltatásfejlesztés alapját képezi. Ahhoz, hogy a könyvtár megfelelő minőségben szolgálhassa ki ügyfeleit, elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlessze szolgáltatásait, követve az igények változását és saját javára fordítsa a technikai újdonságokat, újításokat. A projekt eredményeként megvalósul a meglévő szolgáltatások bővítése, minőségi fejlesztése illetve, új szolgáltatások kialakítása. A kialakításra kerülő eszközpark alkalmas lesz a felnőttek modern eszközökkel történő felzárkóztatására, informális képzésére, digitális tudásuk fejlesztésére. Lehetővé válik a közoktatásban résztvevő tanulók számára lebonyolítandó nem formális képzések (új típusú könyvtárhasználati órák, informatikai eszközök, szoftverek minőségi használatának oktatása stb.) kialakítása. Az új kreatív közösségi/oktató tér alkalmas lesz ezek megszervezésére és lebonyolítására, valamint lehetőséget teremt minden korosztály számára a kulturált körülmények között történő szórakozásra, kikapcsolódásra. Mindez együttesen azt eredményezi, hogy a könyvtárra már nem csak a könyvek kölcsönzése, vagy a csendben olvasás, elmélyülés kapcsán gondolnak, hanem olyan helyként ismerik meg, ahol élvezetesen, kötöttségek nélkül lehet tanulni, találkozni, ahová bármikor jó betérni. Így ez a fiatalok és idősebbek számára is a mindennapjaik részévé válik. A létrehozott kreatív közösség tér mindezt úgy szolgálja, hogy megteremti a kiscsoportos (5–25 fő) informális és nem formális képzésének lehetőségét, infrastrukturális hátterét (laptopok, tabletek, LCD-kijelző, hangtechnikai berendezések, szoftverek, célbútorzat stb.), ugyanakkor egy olyan találkozóhellyé válik, ahol (nem feltétlenül könyvtári csendben) jól érezhetik magukat az ide látogatók okostelefonjaik használata nélkül is. Így teremtve meg az egyensúlyt az ember és a technika között. Az intézmény mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy kövesse a technikai fejlődést, azt adaptálja annak érdekében, hogy szolgáltatásait a legmagasabb minőségben tudja használói rendelkezésére bocsátani. Az eszközök tervezése során meghatározó szempont volt mobilizálhatóságuk, hogy egy-egy programon nagyobb résztvevői létszám is befogadható legyen, akár a könyvtár olvasótermének kihasználásával (befogadóképessége: 100 fő). Szükséges egy érintőképernyős könyvtári terminál beszerzése is, melynek segítségével olvasóink tájékozódhatnak a könyvtár programjairól, kereshetnek a katalógusban, gyors információt szerezhetnek. Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztése: A pályázat keretében lehetőség lesz a TextLib IKR további fejlesztésére a 24 órában elérhető szolgáltatások bővítése érdekében azért: