Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlése Keszthely, 2018. július 3–6.

MÚZEUMI SZEKCIÓ

Helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar, D épület II. sz. előadóterem (1. emelet)

Moderátor: Dr. Szoleczky Emese osztályvezető-helyettes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

13.00–13.30
Ninkaszi, hemina, Balling-fok: kalandozás a sör múltjában
Előadó: Katona Csaba történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)

13.30–13.50
Szuronnyal a sakktáblán. Egy könyvtáros-statisztikus harctéri naplója
Előadó: Derzsy Márk kézirattáros (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár)

13.50–14.10
Könyvtári állományok rendezésének újszerű módszerei: esettanulmány az OR-ZSE-könyvtár gyűjteményének rendezéséről és modernizálásáról
Előadó: Nagy János Ádám igazgató (NJA Zrt.)

14.10–14.30
„Színház az egész világ": Az Országos Színháztörténeti Múzeum új webes keresőjének bemutatása
Előadók: Szabó Attila igazgatóhelyettes (PIM–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet) és Tóth Kornél közgyűjteményi szakértő (Qulto-Monguz Kft.)

14.30–
Kérdések, beszélgetés