Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlése Keszthely, 2018. július 3–6.

Virtuális utazás

„Valaki ma árnyékban ülhet, mert valaki réges-régen ültetett egy fát.”

Warren Buffett

Ötven évvel ezelőtt az MKE elindított egy folyamatot, amely azóta is töretlen. A fenti idézetre utalva azt is mondhatnánk, hogy elődeink „elültettek egy fát” a szakma talajában, ami az évtizedek alatt a lelkiismeretes gondozásnak köszönhetően évről-évre növelte lombkoronáját, mely alatt újabb generációk bizonyíthatták hivatásuk értékteremtő és megőrző szerepét, annak szeretetét.

Az elmúlt öt évtized a vándorgyűlések alkalmával számtalan lehetőséget adott arra, hogy az ország minden régiójában, a legtöbb városban bemutatkozhassanak a könyvtárak abból a célból, hogy egy adott téma köré építve a könyvtárosok és a szakmához kapcsolódó területek képviselői egymást, valamint hivatásunk épülését szolgálhassák. Tapasztalatokat gyűjthettünk, cserélhettünk, új lehetőségekkel ismerkedhettünk meg. Az aktuális kérdéseket megvitató színvonalas szakmai programok mellett számos felfedezésben lehetett részünk a házigazda települések és könyvtárak által számunkra szervezett, felejthetetlen baráti találkozók és kirándulások jóvoltából.

Az alábbi összeállítással őszinte tiszteletünket és hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni minden eddigi rendező település, egyesület és könyvtár számára, akik részt vettek ebben a rendkívül nemes és szép feladatban, tudásukkal, tapasztalatukkal, szorgalmas munkájukkal gondozták, ápolták azt a „fát”, melynek gyökerei biztosítják a stabilitást, szerteágazó, növekvő lombkoronája pedig évről-évre megújulva hirdeti, szolgálja, átadja céljainkat, feladatainkat, szerepünket.

Gondolatban bátran vegyék kezükbe a vándorbotot, a virtuális idővonal segítségével járják be újra a helyszíneket, lapozzák fel valós vagy képzeletbeli emlékkönyvüket, idézzék fel élményeiket. 

1. Tata
1969. június 27–28.
Az olvasó népért

2. Miskolc
1970. június 3–4.
A könyvtáros pályakép, a képzés- és továbbképzés

3. Szombathely
1971. július 8–10.
A könyvtáros képzésről és továbbképzésről

4. Debrecen
1972. október 3–5.
Az MKE eddigi tevékenységéről és további feladatairól, alapszabály módosítás

5. Zalaegerszeg
1973. október 24–26.
A magyar könyvnyomtatás 500. évfordulója

6. Pécs
1974. október 17–18.
A jövő könyvtára

7. Eger
1975. szeptember 18–20.
A könyvtáros hivatás, könyvtáros etika

8. Nyíregyháza
1976. augusztus 17–19.
A könyvtárak közönségkapcsolatai

9. Budapest
1977. november 3–4.
A közművelődési törvény könyvtári vonatkozásairól

10. Sopron
1978. augusztus 22–23.
A könyvtári és tájékoztatási központi szolgáltatások fejlesztésének fő irányai

11. Veszprém
1979. augusztus 9–11.
A könyvtárközi munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában

12. Szombathely
1980. augusztus 14–16.
A 3. országos könyvtárügyi konferencia óta eltelt időszak fejlődése, a konferencia ajánlásainak végrehajtásában elért eredmények vizsgálata

13. Kaposvár
1981. augusztus 23–25.
A magyar könyvtárügy feladatai a 4. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak tükrében

14. Miskolc
1982. augusztus 27–29.
A szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztési irányai Magyarországon

15. Győr
1983. augusztus 25–27.
A könyvtár és olvasója. Olvasóvá nevelés, a felhasználók és a könyvtár kapcsolata

16. Szeged
1984. augusztus 2–4.
A könyvtárak közvetítő szerepe a szakirodalmi tájékoztatásban

17. Gödöllő
1985. augusztus 28–29.
Az MKE tevékenysége, múltja, jelene és jövője

18. Békéscsaba
1986. augusztus 13–15.
A könyvtár jövője, állomány, épület, számítástechnika

19. Szolnok
1987. augusztus 5–8.
A könyvtárak szerepe az információközvetítésben. Társadalmi igények, információs szolgáltatások és értékesítésük

20. Szekszárd
1988. július 7–9.
Könyvtárpolitika és gazdaság

21. Keszthely
1989. augusztus 15–17.
Új technika a könyvtárakban

22. Székesfehérvár
1990. július 11–14.
Múlt és jelen. A könyvtárak értékőrző és ismeretadó szerepe a társadalomban

23. Pécs
1991. augusztus 22–25.
Változó világ – változó könyvtár – változó egyesület

24. Sárospatak
1992. augusztus 13–16.
Nemzeti erőforrásunk az információ

25. Győr
1993. augusztus 11–14.
Művészetek és a könyvtár

26. Körmend
1994. augusztus 3–6.
Történetiség és könyvtár

27. Eger
1995. augusztus 9–12.
A könyvtár és gazdája

28. Debrecen
1996. augusztus 7–10.
Könyvtár – Kommunikáció – Társadalom

29. Kecskemét
1997. augusztus 7–9.
Szolgáltatások – térítések – szponzorálás

30. Salgótarján
1998. július 30.–augusztus 1.
A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában

31. Pápa
1999. augusztus 5–7.
A könyv alkotója – kiadója – terjesztője és a könyvtár

32. Esztergom
2000. augusztus 10–12.
Nemzeti hagyományaink és a korszerű szolgáltató könyvtár

33. Nyíregyháza
2001. augusztus 9–11.
Iskola a könyvtárban, könyvtár az iskolában

34. Budapest
2002. augusztus 8–10.
Nemzet és könyvtára

35. Nagykanizsa
2003. augusztus 14–16.
A könyvtár – kapu a világra

36. Miskolc
2004. július 29–31.
Könyvtár – esély a jövőhöz

37. Gödöllő
2005. július 21-23.
Hivatása könyvtáros

38. Kecskemét
2006. július 27–29.
Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi közszolgáltató szerepe

39. Szeged
2007. július 12–14.
Digitális könyvtár. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forráslehetőségei

40. Szombathely
2008. július 24–26.
A könyvtárak örök reneszánsza. Mátyás könyvtárától a 21. századi tudásközpontig

41. Debrecen
2009. július 9–11.
Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig

42. Baja
2010. július 15–17.
Kultúrák találkozása – könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában

43. Pécs
2011. július 14–16.
Tanulás, tudás, műveltség – könyvtárosok a jövő szolgálatában

44. Győr
2012. július 12–14.
Stabilitás – innováció – inspiráció: Könyvtárak változó környezetben

45. Eger
2013. július 18–20.
Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárakért

46. Sopron
2014. július 17–19.
Intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások intelligenciája

47. Szolnok
2015. július 16-18.
A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár

48. Veszprém
2016. július 7–9.
Kapcsolat – könyvtár – együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért

49. Miskolc
2017. július 5–7.
Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért

50. Keszthely
2018. július 3–6.
Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége