Akadálymentes verzió

Névadónkról, Fejér Györgyről

Fejér György életéről és műveiről
Vers Fejér György halálának százhetvenedik évfordulójára Csider Sándor tollából

Töretlen utakon

Mezítláb indultál Keszthelyről, árván vágtál az útnak, 
sors szerint papnak tanultál, szolgája lettél az Úrnak. 

Eskettél, temettél, kereszteltél; megtetted amit kellett,
helyt álltál ünnepen - hétköznapon szeretett híveid mellett.

Köréd gyűjtötted a kor nagyjait, írók és költők javát,
nyelvújítással, izzó eszmékkel szolgáltátok a hazát.

Hiába hívtak idegenbe, honodat el nem hagytad,
más népek becses műveit tolladdal magyarrá szabtad.

Szántott földön nem dolgoztál, hanem csak ugarokon,
töretlen utakat jártál virrasztó hajnalokon.

Életed Istentől kaptad, éltél az adománnyal, 
könyveket írtál mindaddig, míg kezed elbírt a tollal.

Szerényen éltél, úgy alkottál; vagyonod másnak adtad, 
szegények, árvák, betegek, templomok javára hagytad. 

Halálod után is szolgálsz, műveid máig élnek, 
hívei vagyunk általad igaznak, jónak, szépnek.

Hálával gondol rád Keszthely, ápolja emlékedet, 
könyvtár viseli neved, büszke rád szülőhelyed.


2021. július 2.